Blog about internet

Blog about internet, web, www, online shop, webshop, marketing etc

Elektronika dzisiaj

<p><center><a href="http://webwebsite99.e-blogi.pl"><img src="http://szybkilink.ehost.pl/foto/elektronika6.jpg" alt="Elektronika dzisiaj " title="Elektronika dzisiaj " /></a></center></p>Elektronika i jej postęp <p>W tych czasach progres elektroniki następuje z szybkością błyskawicy a powodem tego jest istnienie ogromnych potrzeb konsumenckich i też szalenie dużej dywersyfikacji rynku. Profesjonalista i magister <a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Marii_Curie-Sk%C5%82odowskiej_w_Lublinie">Uniwersytetu Lublińskiego</a>Kaj Kraiński którego zawód to inżynier twierdzi, iż to dzięki dziedzinie elektroniki Świat przeniósł się w erę komputerów, w erę automatyzacji i także zyskała generalne możliwości zastąpienia działań urządzeniami jak również maszynerią. </p><p>XX wiek był okresem bardzo sporych globalnych postępów i równocześnie niemożliwych udogodnień. Dopiero pięćdziesiąt lat wstecz sprzęty komputerowe na widok których obecnie wybuchlibyśmy histerycznym śmiechem zajmowały wielkie pomieszczenia, zaś dziś sprzęt PC 800 razy lepszy posiadamy w zegarkach na rękę. Biegły i jednocześnie też absolwent Politechniki Warszawskiej Ilian Wetoszka którego profesja to elektronik twierdzi jakoby taki gigantyczny rozwój powoduje ogromnie szybkie przestawanie się zarówno oprogramowania jak też elektroniki. Z tego powodu gałąź elektroniczna kompletnie sama rozpędza osobisty rozwój. </p><p>Wymysł pierwszego telefonu było właściwie przypadkiem bo wcześniej pomysłem było puszczanie muzyki na odległość, okazało się jednak, iż owa technologia nadaje się do transmitancji głosu. Na początku szalenie dużą przeszkodą jednak bywały stare kable, spec i także magistrant Politechniki Poznańskiej Eliasz Drapiewski dla którego główna praca to technik zapewnia jakoby dopiero nowa technologia światłowodowa wartko umożliwiła dokonanie dużych postępów w warstwie rozmów prowadzonych jednocześnie. Wielki postęp został osiągnięty jednocześnie w kosmicznej technologii. Właśnie rozwój elektroniki dał możność zbudowania rakiet kosmicznych, to zaś stworzyło możność na wyprawy w przestrzeń kosmiczną. </p><p><a href="http://webshopsite22.hatenablog.com/entry/2017/06/13/Elektronika">Czytaj dalej.</a></p><p><center><iframe width="500" height="380" src="https://www.youtube.com/embed/eMp78ZFmIdM"></iframe></center></p>